Stichting Skate Twice

"Skate Twice" is de naam van een in januari 2014 opgerichte stichting. "Skate Twice" staat voor SKATE, TALENT, WELFARE on ICE. 

Het doel van Skate Twice

  • Het doel van de stichting is het vanuit lokaal initiatief bevorderen en organiseren van schaatsgerichte initiatieven op de volgende terreinen:
  • Sport en gezondheid: Door mensen het plezier van schaatsen te laten ervaren promoten van een gezonde leefstijl en het verbeteren van vitaliteit, het terugdringen van inactiviteit en overgewicht
  • Sport en Welzijn: Het inzetten van schaatsactiviteiten als instrument om gericht competenties te verbeteren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen, een zinvolle dagbesteding en sociale integratie van individuen of groepen in de samenleving
  • Talentontwikkeling: Het ondersteunen van schaatstalenten bij het realiseren van aansluiting bij de nationale of internationale schaatstop. Dit kunnen regionale of juist internationale talenten zijn die in hun eigen omgeving nog onvoldoende faciliteiten kennen om de aansluiting te realiseren.

Aanleiding voor de stichting

Aanleiding voor de oprichting van de stichting was een Tilburgs Chileens schaatsproject. In dit project werden in schaatsseizoen 2012/2013 in 3 maanden 4 Chileense inline skaters opgeleid tot schaatsers. Het project werd in 2013/2014 opnieuw voor een periode van 3 maanden voortgezet. De fondsenwerving voor dit project vond plaats vanuit Skate Twice. De doelstelling van Skate Twice is echter breder en het bestuur zal van jaar tot jaar kijken welke doelen gesteund worden. 

Skate Twice steunen?

Heeft u interesse om het huidige project van Skate Twice te steunen of bij te dragen aan toekomstige projecten? Neem dan contactmet ons op. Dat mag ook als u suggesties voor een schaatsgerelateerd doel heeft.